Kloosterveen.nl

fontein brinktrechter

Assen, 09-04 2021 Donderdagavond werd de Ontwerp Omgevingsvisie consulterend besproken in de gemeenteraad. Uit de eerste reacties van de fracties bleek dat ze wel konden leven met de visie getiteld “Assen Nog Mooier.” Zij maakten in de discussie duidelijk wat er nog beter zou kunnen in de definitieve versie van de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is gebaseerd op drie uitgangspunten. Assen Groene Stad van het Noorden; Assen Dynamische Hoofdstad; Assen Verbonden stad.

Meer klik dan :  https://www.assenstad.nl/assen/9096-assen-in-2040-groen-dynamisch-en-verbonden